Kontakt

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

IPSEN PHARMA

65 Quai Georges Gorse

92100 Boulogne-Billancourt

Francúzsko

Zastúpenie v SR:

Ipsen Pharma, organizačná zložka

Eurovea Central I

Pribinova 4

811 09 Bratislava
Slovakia

www.ipsen.sk

e-mail: info.slovakia@ipsen.com