Kontakt

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

IPSEN PHARMA

65 Quai Georges Gorse

92100 Boulogne-Billancourt

Francúzsko

Distribútor pre SR:

Liek, s.r.o., Hviezdoslavova 19, 903 01 Senec

Slovenská republika

Tel: +421 253 412 018

Email: info@lieksro.sk